คู่มือการใช้งานระบบจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำหรับคณะ/หน่วยงาน
 
พิมพ์หน้านี้

Download คลิกที่นี่


 
ระบบจัดการแผนการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง