เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2563-2565
 
พิมพ์หน้านี้

Download คลิกที่นี่

 
ระบบจัดการแผนการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง