โครงสร้างประเด็นกลยุทธ์ศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
พิมพ์หน้านี้

>>Download

 
ระบบจัดการแผนการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง