การแก้ไขปัญหาเว้นบรรทัดเวลาออกรายงาน
 
พิมพ์หน้านี้

เกิดได้จาก 2  สาเหตุ และวิธีแก้ไขดังนี้

1.ถ้าระยะห่างเมื่อบรรทัดลงมา ให้กดปัดบรรทัดที่ keyboard  Shift+Enter
2.คลิกที่ มุมขวาของ เครือง text editor ใน Tab html ให้ไปลบ code

ออกให้หมด

 
ระบบจัดการแผนการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง