ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
16 คน
เข้าชมเดือนนี้
789 คน
เข้าชมปีนี้
9791 คน
เข้าชมทั้งหมด
80130 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
Untitled Document
แผนการปฏิบัติงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558 เรื่อง การทำงานให้ถูกต้องทันเวลา
เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 1 การทำงานให้ถูกต้องทันเวลา
จำนวนทั้งหมด 0 ข้อมูล
เรื่องเล่าจากแรงบันดาลใจ การทำงานให้ถูกต้องทันเวลา
จำนวนทั้งหมด 0 ข้อมูล
สรุปถอดบทเรียนจากองค์ความรู้
 1. วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้งคำนวณเวลาที่จะใช้ทำงานในแต่ละรายการ และดำเนินการ
 2. มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลและเครื่องมือเพื่อเอื้อต่อการทำงานอยู่เสมอ
 3. มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้สามารถของแต่ละบุคคล
 4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานที่ดีและเข้มแข็ง
 5. มีทัศนคติที่ดี มีสมาธิและความมุ่งมั่นในงานที่ทำ

Link ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ถูกต้องทันเวลา
4 แนวทางให้งานไม่พลาด Deadline
เคล็ดลับในการทำงานให้เสร็จทันเวลา
เคล็ดลับในการทำงานเสร็จทันเวลา
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5 วิธีทำงานแบบเฉียดตายให้ทันเวลา
เคล็ดลับในการทำงานให้เสร็จทันเวลาในแต่ละวัน
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top