สรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินนงาน โครงการยกระดับเสรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศโครงการ U2T
การตรวจสอบข้อมูลตำบลโปรไฟล์ ประจำไตรมาส 3 (ก.ย.)
ติดต่อสอบถามผ่าน Line
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการใช้งานระบบ

Contact Us

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โทร 5141
119 Moo 9 Lampang - Mae Tha Road, T.Chompoo, A.Muang, Lampang, Thailand, 52100
Contact Office of the University Tel. 054-237399 -1187,1202 Fax. 054-237388, 237389
E-mail: thong.co@hotmail.com

Link