ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
52 คน
เข้าชมเดือนนี้
1487 คน
เข้าชมปีนี้
13550 คน
เข้าชมทั้งหมด
83889 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556

Update: 2020-05-21 10:15:07 ชม:( 135 )ครั้ง  
พิมพ์หน้านี้
ITA ปี 2563 กองนโยบายและแผน

ข้อ

ข้อมูล

รายการหลักฐาน

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

 

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

1.แผนฯงบแผ่นดิน
2.แผนฯงบเงินรายได้

ลิงค์ระบบแผนปฏิบัติราชการ(เพิ่มเติม)

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

ลิงค์ระบบติดตามผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นสุดไตรมาส 4

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

1.แผนฯงบแผ่นดิน
2.แผนฯงบเงินรายได้

ลิงค์ระบบแผนปฏิบัติราชการ(เพิ่มเติม)

 

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

ลิงค์ระบบติดตามผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

O20

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นสุดไตรมาส 4

2.มีผลการใช้งานงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค เข้าเสนอแนะฯลฯ(สรุปภาพรวมไตรมาส 4/62)

ลิงค์ระบบติดตามผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

O36

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

      

-การประเมินความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2563

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

-รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2563

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     2563 ในรอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      

-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     2562

 

 

 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-5-1
โดย: thong_chai

รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top