ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
23 คน
เข้าชมเดือนนี้
870 คน
เข้าชมปีนี้
3631 คน
เข้าชมทั้งหมด
56905 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
บุคลากร  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
 
 
 
 
 
นายวรากร  เนือยทอง
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน
 
 
นางสาวสมพร  ตะนะวงค์
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชสุภา  การักษ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 
นางมณี  ตาจิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
นางสาวจินตนา  ตะนะวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนราทิพย์  ทองไทย
นักวิชาการศึกษา
   
   
นางรังสินี  วิงวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิริลักษณ์    คนฉลาด
นักวิชาการศึกษา
   
 
นายวันเฉลิม จีบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top