ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
48 คน
เข้าชมเดือนนี้
398 คน
เข้าชมปีนี้
8714 คน
เข้าชมทั้งหมด
111949 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
บุคลากร  
 

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ
 
 
 
 
 
นายวรากร  เนือยทอง
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน
 
 
นางสาวสมพร  ตะนะวงค์
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชสุภา  การักษ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 
นางมณี  ตาจิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
นางสาวจินตนา  ตะนะวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนราทิพย์  ทองไทย
นักวิชาการศึกษา
   
   
นางรังสินี  วิงวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิริลักษณ์    คนฉลาด
นักวิชาการศึกษา
   
 
นายวันเฉลิม จีบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top