เมนูหลัก
กรอกข้อมูลแลกเปลี่ยนรู้ครั้งที่ 3
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
2 คน
เข้าชมเดือนนี้
55 คน
เข้าชมปีนี้
55 คน
เข้าชมทั้งหมด
2472 คน
     เริ่มนับ 4 มิถุนายน 2560
*เว็บไซต์แสดงผลได้ดี ควรใช้ IE9++ ขึ้นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์
  ข่าวประชาสัมพันธ์    
แผนการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560 (2019-2-21)(33)
Download สรุปบทเรียนจากองค์ความรู้ "การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ"ปีงบประมาณ 2560 (2018-4-23)(87)
  ภาพข่าวกิจกรรม    
ประชุม km ครั้งที่ 2... ดู(100)ครั้ง ประชุม km ครั้งที่ 1... ดู(94)ครั้ง
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ"(ครั้งที่ 1)  
  การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย: นายวรากร  เนือยทอง [03 ก.ค.60]อ่าน:[81]แก้ไข
  การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย: นางสาวรัชสุภา  การักษ์ [29 มิ.ย.60]อ่าน:[76]แก้ไข
  การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย: นางนราทิพย์  เชื้อผู้ดี [29 มิ.ย.60]อ่าน:[83]แก้ไข
  การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย: นางรังสินี  วิงวอน [29 มิ.ย.60]อ่าน:[109]แก้ไข
  การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย: นางสาวสิริลักษณ์  คนฉลาด [29 มิ.ย.60]อ่าน:[136]แก้ไข
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ"(ครั้งที่ 2)  
  เรื่องเล่าจาก ผอ.กองกลางโดย: นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด [13 มิ.ย.60]อ่าน:[100]แก้ไข
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"เรื่องเล่าจากการนำองค์ความรู้ไปใช้"(ครั้งที่ 3)  
  ทุกคำถามตอบด้วยหัวใจ โดย: นางสาว หอมนวล   ศรีริ [16 มิ.ย.61]อ่าน:[84]แก้ไข
  การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย: นางสาว ศศธร   เครือนันตา [06 มิ.ย.61]อ่าน:[74]แก้ไข
  ความเป็นมิตรสู่การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดย: นาง รังสินี   วิงวอน [28 พ.ค.61]อ่าน:[55]แก้ไข
  การทำงานด้วยใจและเสียลสะ โดย: นาย วิทยา   รักษ์อภิวันท์ [27 พ.ค.61]อ่าน:[59]แก้ไข
  การติดต่อประสานงานอย่ามีประสิทธิภาพ โดย: นางสาว นิตยา   ไชยปัญญา [26 พ.ค.61]อ่าน:[53]แก้ไข
  แหล่งเรียนรู้    
การสื่อสารและการประสานงานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
การสื่อสารและการประสานงานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งและสามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในการทำงานส่วนบุคคลและในการทำงานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร
update( 2018-04-23 09:50:42 )ดู( 51 )ครั้ง
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communicating)
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communicating) คือ ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงการทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใต้ข้อมูลเหล่านั้น ทั้งที่อยู่ในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา
update( 2018-04-23 09:45:44 )ดู( 131 )ครั้ง
  สรุปถอดบทเรียนจากองค์ความรู้    
สรุปบทเรียน เรื่อง การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2018-4-23)(68)
การจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Knowledge management (KM)
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 

Back to Top